M.P.E.C. statistics for observer E. Bakanas
Made with MPECSGET (Version of 2019 May 18) at 11-22-2020 01:01:35

MPEC 2014-P12 : 2014 OY337 (*)
MPEC 2014-P09 : 2014 OZ337 (*)
MPEC 2013-Q14 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2012-P31 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS


Created with MPECSGET.