M.P.E.C. statistics for observer J. Afric
Made with MPECSGET (Version of 2019 May 18) at 11-22-2020 01:01:35

MPEC 2014-X73 : 2014 QD433
MPEC 2014-U126: 2014 UV33
MPEC 2014-T60 : 2014 KT86
MPEC 2014-L52 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2014-K54 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS


Created with MPECSGET.