M.P.E.C. statistics for observer J. Afric
Made with MPECSGET (Version of 2021 Jan 05) at 06-06-2021 01:01:37

MPEC 2014-X73 : 2014 QD433
MPEC 2014-U126: 2014 UV33
MPEC 2014-T60 : 2014 KT86
MPEC 2014-L52 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2014-K54 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS


Created with MPECSGET.