M.P.E.C. statistics for observer K. Baillie
Made with MPECSGET (Version of 2021 Jan 05) at 07-18-2021 01:01:40

MPEC 2021-N34 : 2021 NV (*)
MPEC 2021-J120 : 2021 GF59 (*)
MPEC 2019-V116 : Observations and orbits of comets (*)
MPEC 2019-T116 : COMET 2I/Borisov
MPEC 2019-J10 : 2019 HL4 (*)
MPEC 2019-J08 : 2019 HJ4 (*)


Created with MPECSGET.