M.P.E.C. statistics for observer M. Cesco
Made with MPECSGET (Version of 2021 Jan 05) at 06-06-2021 01:01:37

MPEC 2009-Q47 : OBSERVATIONS OF COMETS
MPEC 2009-Q45 : COMET C/2009 O4 (HILL)
MPEC 2009-J49 : OBSERVATIONS OF COMETS
MPEC 2009-C08 : OBSERVATIONS OF COMETS
MPEC 2008-V30 : OBSERVATIONS OF COMETS
MPEC 2008-M33 : OBSERVATIONS OF COMETS
MPEC 2008-M28 : COMET P/2008 J2 (BESHORE)


Created with MPECSGET.