M.P.E.C. statistics for observer M. Delbo'
Made with MPECSGET (Version of 2021 Jan 05) at 01-17-2021 01:01:34

MPEC 2019-V116 : Observations and orbits of comets (*)
MPEC 2019-T44 : COMET 2I/Borisov
MPEC 2019-J10 : 2019 HL4 (*)
MPEC 2019-J08 : 2019 HJ4 (*)
MPEC 2018-F107: 2018 FB4 (*)
MPEC 2018-F104: 2018 FX3 (*)
MPEC 2018-F97 : 2018 FR3 (*)
MPEC 2018-F87 : 2018 FE3 (*)
MPEC 2018-F70 : 2018 FL2 (*)
MPEC 2018-F49 : 2018 FQ1 (*)
MPEC 2017-O28 : 2014 QE365
MPEC 2017-K72 : COMET P/2016 WM48 (Lemmon)
MPEC 2017-K45 : 2017 KY4 (*)
MPEC 2016-X29 : 2016 WM48 (*)


Created with MPECSGET.