M.P.E.C. statistics for measurer M. Bachini
Made with MPECSGET (Version of 2021 Nov 24) at 08-10-2022 15:30:05

MPEC 2017-J52 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2017-F171: 2017 FL101 (*)
MPEC 2017-E59 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2017-E02 : 2017 DW108 (*)
MPEC 2017-D104: 2017 DA38 (*)
MPEC 2017-D86 : 2017 DV36 (*)
MPEC 2016-Q04 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2014-C43 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2014-A73 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS


Created with MPECSGET.