M.P.E.C. statistics for measurer Malargue
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 06-09-2024 18:30:05

MPEC 2023-D49 : COMET C/2023 A2 (SWAN) (*)
MPEC 2023-C44 : COMET C/2023 B2 (ATLAS)
MPEC 2022-V02 : COMET C/2022 S5 (PANSTARRS) (*)
MPEC 2021-Y10 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2019-O08 : P/2019 M2 (*)
MPEC 2012-D15 : 2012 DO (*)
MPEC 2012-C38 : COMET C/2012 C1 (MCNAUGHT)


Created with MPECSGET.