M.P.E.C. statistics for measurer M. Schwamb
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 06-16-2024 18:30:05

MPEC 2019-K87 : 2015 RS281 (*)
MPEC 2019-K86 : 2015 RR281 (*)
MPEC 2018-V164: 2004 VV131 (*)
MPEC 2018-V163: 2004 VU131 (*)
MPEC 2018-U66 : 295 NEW MAIN CLASSICAL BELT OBJECTS (*)
MPEC 2018-U65 : 2003 UV291
MPEC 2018-U63 : 2003 UK293
MPEC 2018-T43 : 22 NEW DETACHED OBJECTS (*)
MPEC 2018-T42 : 2014 UA225
MPEC 2018-T39 : SEVEN NEW INNER CLASSICAL BELT OBJECTS (*)
MPEC 2018-T38 : 25 NEW OTHER NEPTUNE-RESONANT OBJECTS (*)
MPEC 2018-T37 : FOUR NEW 4:3 NEPTUNE-RESONANT OBJECTS (*)
MPEC 2018-T19 : 11 NEW 5:3 NEPTUNE-RESONANT OBJECTS (*)
MPEC 2018-T18 : 12 NEW 5:2 NEPTUNE-RESONANT OBJECTS (*)
MPEC 2018-T16 : 29 NEW 7:4 NEPTUNE-RESONANT OBJECTS (*)
MPEC 2018-T15 : FOUR NEW 4:1 NEPTUNE-RESONANT OBJECTS (*)
MPEC 2018-T14 : SEVEN NEW 3:1 NEPTUNE-RESONANT OBJECTS (*)
MPEC 2018-T13 : 17 NEW 2:1 NEPTUNE-RESONANT OBJECTS (*)
MPEC 2018-T12 : FOUR NEW NEPTUNIAN TROJANS (*)
MPEC 2018-T11 : 81 NEW PLUTINOS (*)
MPEC 2018-T10 : 2007 TV431
MPEC 2018-T09 : 2002 TH301
MPEC 2018-T08 : 2000 QH226
MPEC 2018-T06 : 2000 QA243
MPEC 2018-Q96 : 2015 VF164 (*)
MPEC 2018-Q95 : 2015 VE164 (*)
MPEC 2018-Q94 : 2015 RL277 (*)
MPEC 2018-Q93 : 2015 RK277 (*)
MPEC 2018-Q92 : 2015 RJ277 (*)
MPEC 2018-Q91 : 2015 RH277 (*)
MPEC 2018-Q90 : 2015 RG277 (*)
MPEC 2018-Q89 : 2015 RF277 (*)
MPEC 2018-Q88 : 2015 RE277 (*)
MPEC 2018-Q87 : 2015 RD277 (*)
MPEC 2018-K110: 2015 RC277 (*)
MPEC 2018-B111: 2015 VD157 (*)
MPEC 2017-U139: 2013 UW17 (*)
MPEC 2017-U136: 2013 UT17 (*)
MPEC 2017-U133: 2013 UQ17 (*)
MPEC 2017-U131: 2013 UO17 (*)
MPEC 2017-U130: 2013 UN17 (*)
MPEC 2017-U128: 2013 UL17 (*)
MPEC 2017-U127: 2013 UK17 (*)
MPEC 2017-U125: 2013 UH17 (*)
MPEC 2017-U124: 2013 UG17 (*)
MPEC 2017-U119: 2013 UB17 (*)
MPEC 2017-U117: 2013 UZ16 (*)
MPEC 2017-U116: 2013 UY16 (*)
MPEC 2017-U115: 2013 UX16 (*)
MPEC 2017-U114: 2013 UW16 (*)
MPEC 2017-U113: 2013 SG101 (*)
MPEC 2017-U112: 2013 SF101 (*)
MPEC 2017-U111: 2013 SE101 (*)
MPEC 2017-U110: 2013 SD101 (*)
MPEC 2017-U108: 2013 SB101 (*)
MPEC 2017-U106: 2013 SZ100 (*)
MPEC 2017-U105: 2013 SY100 (*)
MPEC 2017-U104: 2013 SX100 (*)
MPEC 2017-U103: 2013 SW100 (*)
MPEC 2017-U102: 2013 SV100 (*)
MPEC 2017-U101: 2013 SU100 (*)
MPEC 2017-U98 : 2013 SR100 (*)
MPEC 2017-U97 : 2013 SQ100 (*)
MPEC 2017-U96 : 2013 SP100 (*)
MPEC 2017-U95 : 2013 SO100 (*)
MPEC 2017-U94 : 2013 SN100 (*)
MPEC 2017-U93 : 2013 SM100 (*)
MPEC 2017-U91 : 2013 SK100 (*)
MPEC 2017-U65 : 2006 QE181
MPEC 2017-M26 : 2015 RY245 (*)
MPEC 2017-M25 : 2015 RX245 (*)
MPEC 2017-M24 : 2015 KH163 (*)
MPEC 2017-M23 : 2015 KG163 (*)
MPEC 2017-M22 : 2015 GT50 (*)
MPEC 2017-L44 : 2015 RW245 (*)
MPEC 2017-L43 : 2015 RV245 (*)
MPEC 2017-L42 : 2015 RU245 (*)
MPEC 2017-L41 : 2015 RT245 (*)
MPEC 2017-L36 : 2014 UH225 (*)


Created with MPECSGET.