M.P.E.C. statistics for measurer C. VanLaerhoven
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 04-14-2024 18:30:04

MPEC 2011-O40 : ELEVEN NEW TNOS (*)
MPEC 2011-O16 : 2002 CZ248 = 2006 CK69
MPEC 2011-K24 : THREE NEW TNOS (*)
MPEC 2011-H58 : 36 NEW TNOS (*)
MPEC 2011-H55 : TEN TNO RECOVERIES
MPEC 2011-G81 : TWELVE PLUTINOS (*)
MPEC 2004-L28 : 2003 FB128
MPEC 2004-K29 : 2003 FE128, 2003 FF128, 2003 GF55
MPEC 2004-K18 : 2002 GV32


Created with MPECSGET.