M.P.E.C. statistics for observer A. Al-Haji
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 07-21-2024 18:30:04

MPEC 2024-D77 : 2024 DY (*)
MPEC 2024-D76 : 2024 DX (*)
MPEC 2024-D74 : 2024 DW (*)
MPEC 2024-D73 : 2024 DV (*)
MPEC 2024-B153 : 2024 BC3 (*)
MPEC 2024-A97 : 2024 AE2 (*)
MPEC 2024-A94 : 2019 PJ
MPEC 2023-Y113 : 2023 YR1 (*)
MPEC 2023-X265 : 2023 XA12 (*)
MPEC 2023-F232 : 2023 FA11 (*)
MPEC 2023-F08 : 2023 EJ2 (*)
MPEC 2023-C151 : 2023 CD3 (*)
MPEC 2023-C142 : 2023 CV2 (*)
MPEC 2023-C130 : 2023 CL2 (*)
MPEC 2023-C128 : 2023 CJ2 (*)
MPEC 2022-Y196 : 2018 YC2
MPEC 2022-V169 : 2022 VN2 (*)
MPEC 2022-V168 : 2022 VM2 (*)
MPEC 2022-G92 : 2022 GJ2 (*)
MPEC 2022-F142 : 2022 FG4 (*)
MPEC 2022-F119 : 2017 WN13
MPEC 2022-E123 : 2022 ED3 (*)
MPEC 2022-E107 : COMET C/2022 A3 (Lemmon-ATLAS) (*)
MPEC 2022-C94 : 2022 CO1 (*)
MPEC 2021-F20 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2021-E129 : 2021 EZ3 (*)
MPEC 2018-F152: OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2017-X08 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2017-V13 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS


Created with MPECSGET.