M.P.E.C. statistics for observer A. Al-Ruqaishi
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 11-26-2023 18:30:06

MPEC 2022-W159 : COMET P/2022 W1 (Rankin) (*)
MPEC 2022-V66 : COMET C/2022 U2 (ATLAS) (*)
MPEC 2022-F119 : 2017 WN13
MPEC 2022-F25 : 2022 FK (*)
MPEC 2022-E160 : 2022 EO4 (*)
MPEC 2022-E107 : COMET C/2022 A3 (Lemmon-ATLAS) (*)
MPEC 2021-F20 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2019-X94 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS


Created with MPECSGET.