M.P.E.C. statistics for observer A. Carcano
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 02-11-2024 18:30:05

MPEC 2023-X85 : COMET C/2023 RN3 (ATLAS) (*)
MPEC 2023-R115 : 2023 RN3 (*)
MPEC 2023-R46 : 2023 RY (*)
MPEC 2023-H42 : 2023 HK (*)
MPEC 2023-A35 : 2022 YN7 (*)
MPEC 2023-A34 : 2023 AF (*)
MPEC 2023-A31 : 2023 AC (*)
MPEC 2023-A28 : COMET C/2022 W2 (ATLAS) (*)
MPEC 2022-Q65 : 2022 QW1 (*)
MPEC 2022-Q63 : 2022 QU1 (*)
MPEC 2022-Q62 : 2022 QT1 (*)
MPEC 2022-Q53 : 2022 QE1 (*)
MPEC 2022-Q52 : 2022 QD1 (*)
MPEC 2022-E47 : COMET C/2022 D2 (Kowalski)
MPEC 2022-C174 : 2022 CU4 (*)
MPEC 2022-C170 : 2022 CR4 (*)
MPEC 2022-B35 : 2022 AB8 (*)
MPEC 2022-A156 : 2022 AT5 (*)
MPEC 2021-X146 : 2021 XM3 (*)
MPEC 2021-X139 : 2021 XH3 (*)
MPEC 2021-R151 : COMET C/2021 R2 (PANSTARRS) (*)
MPEC 2021-N73 : 2021 NE2 (*)
MPEC 2021-L04 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2021-E19 : COMET C/2021 D1 (SWAN)
MPEC 2021-B143 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2021-A209 : COMET P/2021 A5 (PANSTARRS) (*)
MPEC 2021-A156 : 2021 AF5 (*)
MPEC 2021-A152 : 2005 AQ19
MPEC 2020-K111 : COMET C/2020 K1 (PANSTARRS) (*)
MPEC 2020-D105 : 2020 DB3 (*)
MPEC 2020-A111 : 2019 YX6 (*)
MPEC 2020-A72 : COMET C/2019 Y1 (ATLAS) (*)
MPEC 2019-Y131 : 2019 YK4 (*)
MPEC 2019-V116 : Observations and orbits of comets (*)
MPEC 2019-R113 : COMET C/2019 Q4 (Borisov)
MPEC 2018-Y91 : 2018 YJ2 (*)
MPEC 2018-U13 : 2018 SQ13 (*)
MPEC 2018-A62 : 2018 AU2 (*)
MPEC 2017-X08 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2017-U310: 2017 UP44 (*)
MPEC 2017-T52 : 2017 TG2 (*)
MPEC 2017-R54 : 2017 RU1 (*)
MPEC 2017-J61 : 2017 JM2 (*)
MPEC 2017-G20 : 2017 FP128 (*)
MPEC 2017-G18 : 2017 FQ128 (*)
MPEC 2017-D02 : 2017 CF32 (*)
MPEC 2016-R29 : 2016 QC45 (*)
MPEC 2016-F59 : COMET P/2016 BA14 (PANSTARRS)
MPEC 2016-F43 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2015-E14 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2015-C58 : 2015 CO3 (*)
MPEC 2014-N57 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS


Created with MPECSGET.