M.P.E.C. statistics for observer A. Delsanti
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 06-16-2024 18:30:05

MPEC 2003-P48 : OBSERVATIONS OF COMETS
MPEC 2001-D23 : Brian G. Marsden (C) Copyright 2001 MPC M.P.E.C. 2001-D23
MPEC 1999-O38 : 1999 GS46 (*)
MPEC 1999-O36 : 1999 KR16, 1999 KS16 (*)


Created with MPECSGET.