M.P.E.C. statistics for observer A. Taveira
Made with MPECSGET (Version of 2021 Nov 24) at 06-20-2022 10:18:27

MPEC 2019-Q135 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS (*)
MPEC 2019-L24 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2019-G195: 2019 GN20 (*)
MPEC 2018-B155: OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2017-T14 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS


Created with MPECSGET.