M.P.E.C. statistics for observer B. Dumitru
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 05-05-2024 18:30:08

MPEC 2017-J52 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2014-V25 : 2014 VM (*)
MPEC 2014-V20 : 2014 US192 (*)
MPEC 2014-V16 : 2014 VA (*)
MPEC 2014-V15 : 2014 UK192 (*)
MPEC 2014-V10 : 2014 UF192 (*)


Created with MPECSGET.