M.P.E.C. statistics for observer C. Smith
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 07-21-2024 18:30:04

MPEC 2024-N139 : 2024 BD7
MPEC 2023-W73 : 2022 TV2
MPEC 2021-Y51 : 2021 NT1
MPEC 2019-J91 : 37 NEW DISTANT OBJECTS (*)
MPEC 2019-J90 : 2008 UA332
MPEC 2019-J52 : SEVEN NEW DISTANT OBJECTS (*)
MPEC 2019-H115: ELEVEN NEW DISTANT OBJECTS (*)
MPEC 2019-H109: 2016 SS55
MPEC 2019-H106: 2015 TK363 = 2016 SM57
MPEC 2019-H105: 2015 TJ363 = 2016 SL57
MPEC 2019-H103: 2014 TB86
MPEC 2016-A102: 2014 TT85


Created with MPECSGET.