M.P.E.C. statistics for observer E. Bakanas
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 07-14-2024 18:30:03

MPEC 2014-P12 : 2014 OY337 (*)
MPEC 2014-P09 : 2014 OZ337 (*)
MPEC 2013-Q14 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2012-P31 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS


Created with MPECSGET.