M.P.E.C. statistics for observer E. Kovacs
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 04-21-2024 18:30:04

MPEC 2019-J91 : 37 NEW DISTANT OBJECTS (*)
MPEC 2019-J52 : SEVEN NEW DISTANT OBJECTS (*)
MPEC 2019-H111: 2016 SG58
MPEC 2017-O65 : 2014 QF442
MPEC 2017-G29 : 2015 UK84
MPEC 2017-F80 : 2015 PF312


Created with MPECSGET.