M.P.E.C. statistics for observer E. Petrescu
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 07-21-2024 18:30:04

MPEC 2022-Q88 : 2022 QB3 (*)
MPEC 2022-Q18 : 2022 PG2 (*)
MPEC 2022-O24 : 2017 JL2
MPEC 2022-O18 : 2021 VO11
MPEC 2022-L21 : 2022 KL8 (*)
MPEC 2022-L05 : 2008 KB12
MPEC 2022-K146 : 2022 KU4 (*)
MPEC 2022-J103 : 2022 JK2 (*)
MPEC 2021-U109 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2021-T130 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2021-A33 : 2021 AU (*)
MPEC 2020-Y85 : 2020 YL2 (*)
MPEC 2020-Y84 : 2020 YJ2 (*)
MPEC 2020-T110 : 2020 TQ3 (*)
MPEC 2020-S18 : 2020 RB7 (*)
MPEC 2020-S17 : 2020 RA7 (*)
MPEC 2020-S16 : 2020 RZ6 (*)


Created with MPECSGET.