M.P.E.C. statistics for observer E. W. Elam
Made with MPECSGET (Version of 2021 Nov 24) at 12-07-2022 15:30:02

MPEC 2016-F43 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2016-E65 : 2016 EF28 (*)
MPEC 2016-D32 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2016-C154: 2016 CE194 (*)


Created with MPECSGET.