M.P.E.C. statistics for observer E. W. Elam
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 05-26-2024 18:30:04

MPEC 2016-F43 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2016-E65 : 2016 EF28 (*)
MPEC 2016-D32 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2016-C154: 2016 CE194 (*)


Created with MPECSGET.