M.P.E.C. statistics for observer I. Mohammed
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 06-16-2024 18:30:05

MPEC 2019-J91 : 37 NEW DISTANT OBJECTS (*)
MPEC 2019-H115: ELEVEN NEW DISTANT OBJECTS (*)
MPEC 2019-H109: 2016 SS55
MPEC 2019-H106: 2015 TK363 = 2016 SM57
MPEC 2019-H105: 2015 TJ363 = 2016 SL57
MPEC 2019-H104: 2014 SP363 = 2014 SO364
MPEC 2018-V143: 2016 QV89
MPEC 2017-F97 : 2014 SQ350 (*)
MPEC 2017-F96 : 2014 QE442 (*)
MPEC 2017-F80 : 2015 PF312


Created with MPECSGET.