M.P.E.C. statistics for observer I. Walker
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 07-21-2024 18:30:04

MPEC 2013-T77 : 2005 BW1
MPEC 2013-O16 : 2013 OG (*)
MPEC 2012-X74 : 2012 XF112 (*)
MPEC 2012-W07 : 2012 VF82 (*)
MPEC 2012-T03 : COMET C/2012 S3 (PANSTARRS)
MPEC 2012-S45 : 2012 SW20 (*)
MPEC 2011-S56 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2011-R35 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS


Created with MPECSGET.