M.P.E.C. statistics for observer J. A. Vicentela
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 05-19-2024 18:30:03

MPEC 2007-T44 : OBSERVATIONS OF COMETS
MPEC 2001-F22 : 2001 FB7 (*)
MPEC 2000-V19 : 2000 UE110 (*)
MPEC 2000-V05 : 2000 UN30 (*)
MPEC 2000-S64 : 2000 SP43 (*)
MPEC 2000-P21 : 2000 PD3 (*)


Created with MPECSGET.