M.P.E.C. statistics for observer J. Afric
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 05-24-2023 15:30:03

MPEC 2014-X73 : 2014 QD433
MPEC 2014-U126: 2014 UV33
MPEC 2014-T60 : 2014 KT86
MPEC 2014-L52 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2014-K54 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS


Created with MPECSGET.