M.P.E.C. statistics for observer J. Hall
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 07-07-2024 18:30:03

MPEC 2013-L09 : 2013 KN6 (*)
MPEC 2012-U38 : COMET C/2012 T5 (BRESSI)
MPEC 2011-T12 : COMET C/2011 S2
MPEC 2011-M31 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 1998-M30 : COMET C/1998 K5 (LINEAR)


Created with MPECSGET.