M.P.E.C. statistics for observer K. Baillie
Made with MPECSGET (Version of 2021 Nov 24) at 09-21-2022 15:30:03

MPEC 2022-P12 : 2022 OK5 (*)
MPEC 2022-C19 : 2022 CA (*)
MPEC 2021-R149 : 2021 RY2 (*)
MPEC 2021-N34 : 2021 NV (*)
MPEC 2021-J120 : 2021 GF59 (*)
MPEC 2019-V116 : Observations and orbits of comets (*)
MPEC 2019-T116 : COMET 2I/Borisov
MPEC 2019-J10 : 2019 HL4 (*)
MPEC 2019-J08 : 2019 HJ4 (*)


Created with MPECSGET.