M.P.E.C. statistics for observer L. Bertagna
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 05-19-2024 18:30:03

MPEC 2024-C155 : 2024 CD4 (*)
MPEC 2023-X85 : COMET C/2023 RN3 (ATLAS) (*)
MPEC 2023-T109 : 2023 TL3 (*)
MPEC 2023-T02 : 2023 SL8 (*)
MPEC 2023-R115 : 2023 RN3 (*)
MPEC 2023-R55 : 2023 RF1 (*)
MPEC 2023-K168 : 2023 KT3 (*)
MPEC 2022-W167 : 2022 WT4 (*)
MPEC 2022-U370 : 2022 UV15 (*)
MPEC 2022-L66 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-D48 : 2022 DZ (*)


Created with MPECSGET.