M.P.E.C. statistics for observer L. Torlai
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 09-17-2023 18:30:09

MPEC 2010-W22 : COMET 103P/HARTLEY
MPEC 2010-U42 : OBSERVATIONS OF COMETS
MPEC 2008-K10 : COMET P/2008 J2 (BESHORE)
MPEC 2008-K08 : COMET C/2008 H1 (LINEAR)
MPEC 2008-J54 : COMET C/2008 H1 (LINEAR)


Created with MPECSGET.