M.P.E.C. statistics for observer M. Altmann
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 07-21-2024 18:30:04

MPEC 2022-C58 : 2018 EM15 (*)
MPEC 2021-F77 : 2021 ES5 (*)
MPEC 2021-C125 : 2021 CD3 (*)
MPEC 2020-R87 : 2020 RN2 (*)
MPEC 2020-G65 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2018-S07 : 2018 RS7 (*)
MPEC 2018-S01 : COMET P/2008 O2 = P/2018 P6 (McNaught) (*)
MPEC 2018-R65 : 2018 RM1 (*)
MPEC 2018-K95 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2018-J17 : 2015 BL311
MPEC 2018-J06 : 2018 HR3 (*)
MPEC 2018-G43 : 2018 GW (*)
MPEC 2018-D73 : 2018 DR1 (*)
MPEC 2017-V33 : 2017 UQ51 (*)
MPEC 2017-U285: 2017 UA43 (*)
MPEC 2017-J52 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2016-T61 : 2016 TV10 (*)
MPEC 2016-E122: 2016 EK85 (*)
MPEC 2015-Y73 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS


Created with MPECSGET.