M.P.E.C. statistics for observer M. Brozovic
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 02-18-2024 18:30:07

MPEC 2021-B136 : S/2003 J 23
MPEC 2021-B134 : S/2003 J 2
MPEC 2020-V19 : S/2003 J 9
MPEC 2020-V10 : S/2003 J 16
MPEC 2015-H61 : 2007 RM314
MPEC 2015-H54 : 2007 LH38 (*)
MPEC 2015-H49 : 2006 SG415 (*)
MPEC 2015-H04 : 2008 JO41 (*)
MPEC 2015-H03 : 2007 LF38 (*)
MPEC 2015-H02 : 2007 FN51 (*)
MPEC 2015-G68 : 2007 RY326 (*)
MPEC 2015-G61 : 2007 RL314
MPEC 2012-R22 : S/2000 J 11
MPEC 2011-O40 : ELEVEN NEW TNOS (*)
MPEC 2011-O19 : FIVE NEW TNOS (*)
MPEC 2011-O18 : 2006 CJ69
MPEC 2011-L51 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2011-K24 : THREE NEW TNOS (*)
MPEC 2011-H58 : 36 NEW TNOS (*)
MPEC 2011-H55 : TEN TNO RECOVERIES
MPEC 2011-G81 : TWELVE PLUTINOS (*)
MPEC 2011-G80 : 2004 VV130
MPEC 2009-S76 : S/2003 J 17
MPEC 2009-S59 : 2009 MS9 (*)


Created with MPECSGET.