M.P.E.C. statistics for observer M. Langbroek
Made with MPECSGET (Version of 2021 Nov 24) at 11-30-2022 15:30:03

MPEC 2015-S97 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2015-E05 : 2015 DN215 (*)
MPEC 2013-K23 : 2013 JB36 (*)
MPEC 2013-H10 : COMET C/2013 G7 (MCNAUGHT)
MPEC 2012-M33 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2005-G73 : 2005 GG81 (*)


Created with MPECSGET.