M.P.E.C. statistics for observer M. March
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 05-26-2024 18:30:04

MPEC 2023-H75 : 2022 WW8
MPEC 2020-L29 : 2013 RT128 (*)
MPEC 2020-L28 : 2014 SK378 (*)
MPEC 2020-L27 : 2015 AD298 (*)
MPEC 2019-J91 : 37 NEW DISTANT OBJECTS (*)
MPEC 2019-J90 : 2008 UA332
MPEC 2019-H116: ELEVEN NEW DISTANT OBJECTS (*)
MPEC 2018-V144: 2016 QU89
MPEC 2018-M77 : 2014 SO350
MPEC 2018-J36 : 2015 BP519


Created with MPECSGET.