M.P.E.C. statistics for observer M. Seben
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 04-14-2024 18:30:04

MPEC 2003-C73 : OBSERVATIONS OF COMETS
MPEC 2003-C69 : COMET C/2002 X1 (LINEAR)
MPEC 2003-B30 : 2003 BN1 (*)
MPEC 2003-A87 : OBSERVATIONS OF COMETS
MPEC 2002-R56 : OBSERVATIONS OF COMETS
MPEC 2002-R43 : 2002 RP120 (*)


Created with MPECSGET.