M.P.E.C. statistics for observer M.-Y. Wang
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 05-26-2024 18:30:04

MPEC 2024-J312 : 2021 AE4
MPEC 2021-S74 : 2013 RJ158 (*)
MPEC 2020-L29 : 2013 RT128 (*)
MPEC 2020-L28 : 2014 SK378 (*)
MPEC 2019-J91 : 37 NEW DISTANT OBJECTS (*)
MPEC 2019-J52 : SEVEN NEW DISTANT OBJECTS (*)
MPEC 2019-H116: ELEVEN NEW DISTANT OBJECTS (*)
MPEC 2019-H115: ELEVEN NEW DISTANT OBJECTS (*)
MPEC 2019-H111: 2016 SG58
MPEC 2019-H106: 2015 TK363 = 2016 SM57
MPEC 2019-H105: 2015 TJ363 = 2016 SL57
MPEC 2018-V143: 2016 QV89
MPEC 2018-M77 : 2014 SO350
MPEC 2017-R51 : 2016 QF86 (*)
MPEC 2017-O65 : 2014 QF442


Created with MPECSGET.