M.P.E.C. statistics for observer N. J. Gideon
Made with MPECSGET (Version of 2021 Nov 24) at 11-23-2022 15:30:03

MPEC 2014-E80 : 2014 EL45 (*)
MPEC 2014-E78 : COMET P/2014 E1 (LARSON)
MPEC 2014-E18 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2014-B85 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS


Created with MPECSGET.