M.P.E.C. statistics for observer P. Duff
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 06-23-2024 18:30:06

MPEC 2019-Q135 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS (*)
MPEC 2019-K47 : 2019 KN (*)
MPEC 2019-K46 : 2019 KM (*)
MPEC 2019-K45 : 2019 KL (*)
MPEC 2019-K44 : 2019 KK (*)
MPEC 2019-K43 : 2019 KJ (*)
MPEC 2019-K42 : 2019 KH (*)
MPEC 2019-K41 : 2019 KG (*)
MPEC 2019-K34 : 2019 KC (*)
MPEC 2019-K32 : 2019 JC8 (*)
MPEC 2019-K30 : 2019 JA8 (*)
MPEC 2019-K24 : 2019 JU7 (*)
MPEC 2019-K23 : 2019 JT7 (*)
MPEC 2019-K13 : COMET C/2019 K1 (ATLAS) (*)


Created with MPECSGET.