M.P.E.C. statistics for observer P. Gural
Made with MPECSGET (Version of 2021 Nov 24) at 11-30-2022 15:30:03

MPEC 2019-Q135 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS (*)
MPEC 2019-M77 : C/2019 L1 (*)
MPEC 2019-M76 : 2019 MW (*)
MPEC 2019-M74 : 2019 MT (*)


Created with MPECSGET.