M.P.E.C. statistics for observer P. Tanga
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 09-17-2023 18:30:09

MPEC 2021-J120 : 2021 GF59 (*)
MPEC 2021-F77 : 2021 ES5 (*)
MPEC 2021-C125 : 2021 CD3 (*)
MPEC 2019-V116 : Observations and orbits of comets (*)
MPEC 2019-T116 : COMET 2I/Borisov
MPEC 2019-T44 : COMET 2I/Borisov
MPEC 2019-J10 : 2019 HL4 (*)
MPEC 2019-J08 : 2019 HJ4 (*)
MPEC 2018-F107: 2018 FB4 (*)
MPEC 2018-F104: 2018 FX3 (*)
MPEC 2018-F97 : 2018 FR3 (*)
MPEC 2018-F87 : 2018 FE3 (*)
MPEC 2018-F70 : 2018 FL2 (*)
MPEC 2018-F49 : 2018 FQ1 (*)
MPEC 2017-W151: 2017 WC14 (*)
MPEC 2017-K72 : COMET P/2016 WM48 (Lemmon)
MPEC 2016-X29 : 2016 WM48 (*)
MPEC 2015-O42 : 2015 OH22 (*)
MPEC 2015-K50 : 2015 KJ19 (*)
MPEC 2015-K30 : 2015 KM18 (*)
MPEC 2014-W77 : 2014 WZ120 (*)
MPEC 1997-M12 : 1997 MS (*)


Created with MPECSGET.