M.P.E.C. statistics for observer S. R. Moss
Made with MPECSGET (Version of 2021 Nov 24) at 11-30-2022 15:30:03

MPEC 2020-K134 : COMET P/2019 LD2 (ATLAS) (*)
MPEC 2020-F58 : COMET C/2017 U7 (PANSTARRS) (*)
MPEC 2019-Q135 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS (*)
MPEC 2019-N160 : C/2019 N1 (*)
MPEC 2019-N11 : C/2019 L3 (*)
MPEC 2018-F152: OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2018-E17 : A/2017 U7 (*)


Created with MPECSGET.