M.P.E.C. statistics for observer T. Abbott
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 12-03-2023 18:30:13

MPEC 2021-S75 : FIFTEEN NEW TNOS (*)
MPEC 2019-J91 : 37 NEW DISTANT OBJECTS (*)
MPEC 2019-J52 : SEVEN NEW DISTANT OBJECTS (*)
MPEC 2019-H116: ELEVEN NEW DISTANT OBJECTS (*)
MPEC 2019-H115: ELEVEN NEW DISTANT OBJECTS (*)


Created with MPECSGET.