M.P.E.C. statistics for observer T. Zalezsak
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 06-09-2024 18:30:05

MPEC 2020-F58 : COMET C/2017 U7 (PANSTARRS) (*)
MPEC 2019-J142: OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS (*)
MPEC 2018-Y69 : COMET C/2018 Y1 (Iwamoto)
MPEC 2018-U70 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2018-S50 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2018-N05 : COMET C/2018 M1 (Catalina) (*)


Created with MPECSGET.