M.P.E.C. statistics for observer V. L. Hinshaw
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 04-14-2024 18:30:04

MPEC 2017-K72 : COMET P/2016 WM48 (Lemmon)
MPEC 2016-Y22 : COMET C/2016 T3 (PANSTARRS)
MPEC 2016-X29 : 2016 WM48 (*)
MPEC 2016-U66 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2016-T134: 2016 TS55 (*)
MPEC 2016-T129: 2016 TH55 (*)


Created with MPECSGET.