M.P.E.C. statistics for observer V. Missora
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 07-21-2024 18:30:04

MPEC 2014-D40 : 2014 DB11 (*)
MPEC 2014-D37 : 2014 DJ10 (*)
MPEC 2014-D31 : 2014 DC10 (*)
MPEC 2014-C43 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2014-C16 : 2014 CR (*)
MPEC 2013-T110: OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS


Created with MPECSGET.